Sdružení nezávislých kandidátů

Zlobice a Bojanovice společně

"Moderní, zodpovědná a vstřícná obec"

Děkujeme za podporu!

  • Díky vašim hlasům se nám podařilo získat 5 mandátů v patnáctičlenném zastupitelstvu (za 29,64 % všech platných hlasů).
  • Našimi zastupiteli byli zvoleni: František Lízal ml., Eva Lízalová, Oldřich Červinka ml., Elena Lízalová Šujanská a Eva Diblíková.
  • Na ustavující schůzi jsme podpořili paní Stanislavu Šiškovou jako kandidátku na starostku, protože respektujeme, že její strana získala nejvíce procent hlasů (necelých 35 %), a samotná paní Šišková získala nejvíce preferenčních hlasů.
  • Jako druhé nejsilnější uskupení jsme navrhli na pozici místostarosty svou kandidátku, Evu Lízalovou, která byla následně zvolena.
  • Další zastupitelé se budou na práci pro obec podílet v pozici radního (František Lízal), předsedkyně kontrolního výboru (Eva Diblíková) a ve výboru pro společenské a zájmové aktivity - SAZA (předseda Oldřich Červinka a členka Elena Lízalová Šujanská).
  • Někteří další kandidáti ZBS, kteří se do zastupitelstva nedostali, budou působit jako členové výborů

BUĎTE S NÁMI I NADÁLE V KONTAKTU, VAŠE NÁZORY NÁS ZAJÍMAJÍ.

© 2014 František Lízal • All Rights Reserved